Mon Violon

Mon Violon
English | Eesti | Français
♥ Teha annetus

Free Art License 1.3 MonViolon koostab Art Libre litsentsiga noote. Põhivaldkonnad on tantsumuusika ja viiulimängu õppimiseks mõeldud muusika. Kasutusel on ainult vabavara programmid nagu Lilypond, Gimp, Inkskape ja Scribus.

Kodulehel on 223 noodistust (Lilypond) ja andmebaasis 1393 muusikapala.

Aitäh toetuse eest praegustele ja tulevastele annetajatele!

Kui soovid MonVioloni rahaliselt toetada, saad teha annetuse Liberapay kaudu:

või muul moel.
… ja lisaks jagada infot selle lehekülje kohta ka teiste huvilistega.

Art Libre litsentsi 1.3

Art Libre (Tasuta Kunsti) litsentsi
Teil on õigus teost kopeerida (reprodutseerida), levitada, esitada ja üldsusele suunata ning teha teosest kohandusi (adaptsioone), töötlusi (arranžeeringuid) ja teisi töötlusi, sealhulgas tuletatud teoseid tingimusel, et viitate autorile ja jagate samadel tingimustel.

Copyleft free license.
Tööd võib alla laadida ja muuta seni, kuni viidatakse autorile ning uuesti kasutamisel antakse samad õigused edasi. Tööd võib kasutada ka ärilistel eesmärkidel.
artlibre.org.