Mon Violon
Exercices pour violon

Ševčík 1: uhel keelel, pooltoon enne 1. sõrme ning 3. ja 4. sõrme vahel

Otakar Ševčík

Otakar Ševčík (1852-1934)


Raskus :

Avaldamine: Florent, 22. detsembril 2018
Art Libre (Tasuta Kunsti) litsentsi 1.3


Pealkirjad: Halbtöne: 0-1, 3-4 Finger

1881, Ševčík Op. 1 part. 1

Semitones: 0 to 1st and 3d to 4th fingers

monviolon.org

Demi-tons : 0-1er et 3ème-4ème doigts

monviolon.org

.

Paberväljaanne:


Ševčík Op. 1 part. 1
3: Halbtöne: 0-1, 3-4 Finger
1881


Kommentaarid

=> Registreerima <=

Lugemine alt üles


Jäta sellele lehele sõnum:


Art Libre (Tasuta Kunsti) litsentsi 1.3
Author of Ševčík 1: uhel keelel, pooltoon enne 1. sõrme ning 3. ja 4. sõrme vahel (music) : Otakar Ševčík.
The document Ševčík 1: uhel keelel, pooltoon enne 1. sõrme ning 3. ja 4. sõrme vahel (sheet music) by Florent, monviolon.org is licensed under a Art Libre (Tasuta Kunsti) litsentsi 1.3

Art Libre (Tasuta Kunsti) litsentsi 1.3
Teil on õigus teost kopeerida (reprodutseerida), levitada, esitada ja üldsusele suunata ning teha teosest kohandusi (adaptsioone), töötlusi (arranžeeringuid) ja teisi töötlusi, sh tuletatud teoseid tingimusel, et viitate autorile ja jagate samadel tingimustel.

Copyleft. Tööd võib alla laadida ja muuta seni, kuni viidatakse autorile ning uuesti kasutamisel antakse samad õigused edasi. Tööd võib kasutada ka ärilistel eesmärkidel.