Mon Violon
Exercices pour violon

Ševčík 1: uhel keelel, pooltoon 2. ja 3. sõrme vahel

Otakar Ševčík

Otakar Ševčík (1852-1934)


Raskus :

Avaldamine: Florent, 21. detsembril 2018
Art Libre (Tasuta Kunsti) litsentsi 1.3


Pealkirjad: Halbton: 2-3 Finger

1881, Ševčík Op. 1 part. 1

Semitone: 2nd to 3d finger

monviolon.org

Demi-ton : entre 2ème et 3ème doigt

monviolon.org

.

Paberväljaanne:


Ševčík Op. 1 part. 1
2: Halbton: 2-3 Finger
1881


Kommentaarid

=> Registreerima <=

Lugemine alt üles


Jäta sellele lehele sõnum:


Art Libre (Tasuta Kunsti) litsentsi 1.3
Author of Ševčík 1: uhel keelel, pooltoon 2. ja 3. sõrme vahel (music) : Otakar Ševčík.
The document Ševčík 1: uhel keelel, pooltoon 2. ja 3. sõrme vahel (sheet music) by Florent, monviolon.org is licensed under a Art Libre (Tasuta Kunsti) litsentsi 1.3

Art Libre (Tasuta Kunsti) litsentsi 1.3
Teil on õigus teost kopeerida (reprodutseerida), levitada, esitada ja üldsusele suunata ning teha teosest kohandusi (adaptsioone), töötlusi (arranžeeringuid) ja teisi töötlusi, sh tuletatud teoseid tingimusel, et viitate autorile ja jagate samadel tingimustel.

Copyleft. Tööd võib alla laadida ja muuta seni, kuni viidatakse autorile ning uuesti kasutamisel antakse samad õigused edasi. Tööd võib kasutada ka ärilistel eesmärkidel.