Mon Violon
Irlande, Écosse

The High Level

Hornpipe
Šotimaa
James Hill

James Hill (1811-1853)

Wikpedia


Avaldamine: Florent, 13. juunil 2017
Art Libre (Tasuta Kunsti) litsentsi 1.3


Pealkirjad: The High Level

1884, Köhler’s violin repository I

The High Level Bridge

monviolon.org

.

Paberväljaanne:


Köhler’s violin repository I
The High Level p.8
1884


Monviolon, Köhler’s violin repository
The High Level p.6
2014


web :

Tune ID#831 (High Level) — irishtune.info, 2005
https://www.irishtune.info/tune/831/

High level hornpipe played slow — Youtube, 2010
https://www.youtube.com/watch?v=QX3npELVLQk

The High Level (hornpipe) — The Session, 2014
https://thesession.org/tunes/2261

Kommentaarid

=> Registreerima <=

Lugemine alt üles


Jäta sellele lehele sõnum:


Art Libre (Tasuta Kunsti) litsentsi 1.3
Author of The High Level (music) : James Hill.
The document The High Level (sheet music) by Florent, monviolon.org is licensed under a Art Libre (Tasuta Kunsti) litsentsi 1.3

Art Libre (Tasuta Kunsti) litsentsi 1.3
Teil on õigus teost kopeerida (reprodutseerida), levitada, esitada ja üldsusele suunata ning teha teosest kohandusi (adaptsioone), töötlusi (arranžeeringuid) ja teisi töötlusi, sh tuletatud teoseid tingimusel, et viitate autorile ja jagate samadel tingimustel.

Copyleft. Tööd võib alla laadida ja muuta seni, kuni viidatakse autorile ning uuesti kasutamisel antakse samad õigused edasi. Tööd võib kasutada ka ärilistel eesmärkidel.