Mon Violon
Irlande, Écosse

Factory Smoke

Hornpipe
Iirimaa saar

Avaldamine: Florent, 14. juunil 2017
Art Libre (Tasuta Kunsti) litsentsi 1.3


Pealkirjad: Factory Smoke

1884, Köhler’s violin repository I

The Brown Coffin

1993, CD M. Hayes, Martin Hayes

.

Audioväljaanne:


CD M. Hayes, Martin Hayes
8: The Brown Coffin
1993


Paberväljaanne:


Köhler’s violin repository I
Factory Smoke p.8
1884


Monviolon, Köhler’s violin repository
Factory Smoke p.7
2014


web :

The Factory Smoke (Hornpipe) — The Session, 2004
https://thesession.org/tunes/1985

Tune ID#235 (Brown Coffin) — irishtune.info, 2005
https://www.irishtune.info/tune/235/

Kommentaarid

=> Registreerima <=

Lugemine alt üles


Jäta sellele lehele sõnum:


Art Libre (Tasuta Kunsti) litsentsi 1.3
The document Factory Smoke (sheet music) by Florent, monviolon.org is licensed under a Art Libre (Tasuta Kunsti) litsentsi 1.3

Art Libre (Tasuta Kunsti) litsentsi 1.3
Teil on õigus teost kopeerida (reprodutseerida), levitada, esitada ja üldsusele suunata ning teha teosest kohandusi (adaptsioone), töötlusi (arranžeeringuid) ja teisi töötlusi, sh tuletatud teoseid tingimusel, et viitate autorile ja jagate samadel tingimustel.

Copyleft. Tööd võib alla laadida ja muuta seni, kuni viidatakse autorile ning uuesti kasutamisel antakse samad õigused edasi. Tööd võib kasutada ka ärilistel eesmärkidel.